Majör ve minor gam ı öğrenmek için önce ” gam ve aralık nedir ” öğrenmek gerekir. Bir sesden başlayıp o sesin oktavında sona eren ses dizisine gam, iki nota arasındaki mesafeye ise aralık denir. Kalın sesten ince sese doğru gidene çıkıcı gam, İnce sesten kalına doğru gidene ise inici gam denir. Batı müziğinde bir tam ses iki eşit parçaya ayrılır ve elde edilen her parçaya bir yarım aralık denir. 1 ) MAJÖR GAM İlk olarak arıza ( diyez yada bemol ) olmadığı için ” Do majör ” gamı üzerinde çalışma yapacağız. Do majör gamında ( Si – Do ) ve ( Mi – Fa ) notaları arasında yarım aralık vardır. Daha basit anlamak için metre örneği vereceğiz. _ Do ve Re notalarının arası 100 metre Do ve Do diyez notasının arası 50 metre ” _ Re İle Mi arası 100 metre Re ile Re diyez arası 50 metre. _ Mi İle Fa arası 50 metre gibi. Bu sıralama piyano da daha basit anlaşılır. Piyano klavyesinde beyaz tuşları tam ses, siyah tuşlar ise yarım ses ( diyez ve bemol ) olarak sıralanmıştır. Her notanın sağ yanında siyah tuş olmasına rağmen ” Mi ” ile ” Fa ” ve ” Si ” ile ” Do ” notasının”  arasında siyah tuş yoktur. Buradan da  bu notaların yarım aralık olduğunu anlaya biliriz. Bunlar başlangıçta zor gelsede uygulama yaparak daha iyi anlaşılır. Resim de ” Do ” majör dizisi ” gösterilmektedir Majör gamı bulmanın bir de formülü vardır. Bu mod klasik batı müziğinin temel gamlarından biridir ” 2 tam aralık 1 yarım aralık 3 tam aralık 1 yarım aralık ” aşağıda bu örnek gösterilmiştir. Türk müziğinde kullanılan makamların sistemi farklı olsada ( koma kullanımı, seyir özellikleri gibi ) Majör gamın ana dizisindeki aralıklar Rast makamı dizisinin aralıklarına benzemektedir. İlerleryen derslerde bu formüle göre ( re majör, mi majör, fa majör vs ) diğer majör gamları da bulmaya çalışacağız. 2 ) MİNÖR GAM Bir majör gamın ( 2 – 3 – 6 ve 7) sesleri yarım ses kalınlaştırıldığın da o gamın minörünü elde ederiz. Aşağıda hiç arıza ( bemol,diyez ) almayan do majör gamının, minörü gösterilmiştir. Buradan da bir formül çıkarabiliriz 1 yarım aralık, 3 tam aralık, 1 yarım aralık, 2 tam aralık gibi Minör gamın aralıkları Türk müziğindeki Kürdi makamına benzer. Akor nedir ?  buradan   * Müzik Aletleri, Alım Satım İlan verebilir siniz. * Enstruman Tamir,Bakım, Onarım İlanları verebilir siniz. * Orkestra,Grup,Müzisyen vs İlanları verebilir siniz. BURAYA TIKLA İLAN VER...

Read More