Bağlama Kursu İstanbul Kadıköy

Bağlama derslerimizde; başlangıçta yeterli olacak düzeyde nota eğitimi ( 4 ders) ve sazın ( kara düzen – çöğür ) temel seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Öğrencilerimiz ortalama 10 ders gibi kısa bir sürede basit Türkü ve ezgileri amatörce çalabilmektedir. Saz eğitiminde usta çırak ilişkisi esastır. Her öğrencinin müzikal algısı, derslere ayırdığı vakit ve çalışma sistemi farklıdır. Bu nedenle GRUP DERS lerimiz yoktur. Yalnızca ÖZEL DERS vermekteyiz.
Pazar harici her gün saz derslerimize katılmanız mümkündür. Size ve bize uygun ders günü ve saatler için Randevu alarak derslere başlayabilir siniz.

Kısa ya da uzun sap bağlama tercihi ile derslere katılabilirsiniz. Her ikisinin de sistemleri farklıdır. Detaylı bilgiyi eğitmenlerimizden ve websitemiz de www.enesmuzik.net alabilirsiniz.

Derslere bağlama getirmeniz gerekmez. Sütüdyomuzda ki sazlarla çalışma yapabilirsiniz.
4 ders gibi kısa bir nota eğitiminden sonra bağlama ile egzersizlere geçilmekte ve ortalama 10 ders te öğrenci, basit Türkü ve ezgileri amatörce icra edebilmektedir.