content top

Ses Dalgası Sesi Görmek

Müziğin Dünyası Müziğin dünyası bir ses kaleydoskobu dur. Çalgıların pek çoğunda, değişik tipde seslerin nasıl oluştuğu kolayca gözlenebilir. Üflenen bir fülüt çok aşık bir biçimde, bir davulun gümlemesinden başka bir ses çıkarır. Oysa çalgıları ayırt edebilmeniz için illede bunları, ya da çalanları görmeniz gerekmez. Seslerinden tanıyabilirsiniz. Sesi Görmek Çalgı çalarken çıkan titreşimler (ses dalgaları) hava yoluyla kulağımıza kadar gelir. Her çalgının ses dalgası o çalgıya özgü bir basınç oluşturur. Bunlara dalga biçimi denir. Müzik sesleri kulak zarımızda çalınan çalgı ile aynı titreşime neden olur. Beynimiz bu titreşimleri yorumlar Böylelikle hangi parçanın çalındığını bilebiliriz. www.enesmuzik.net Ses Dalgalarının Fiziksel Özellikleri Frekans Bir ses kaynağının bir saniyedeki titreşim sayısına “frekans” denir. Bir dalganın frekansı, dalganın hava veya baş­ka bir ortamdan geçerken ortamdaki partiküllerin ne sıklıkta titreştiğine bağlıdır. Frekans, ileri geri titreşimlerin zama­na bağlı olarak ölçülmesi ile hesaplanır. Saniyedeki titreşim sayısı özel olarak Hertz (s -1) birimi ile ifade edilir. Kulak, 20 titreşim/saniye ile 20.000 titreşim/saniye arasındaki sesleri işitir. Sesin frekansı, ortamdan bağımsızdır. Frekans, kaynağa bağlıdır. Bir telin frekansı; boyuna, kalınlığına, gergin oluşuna ve yapıldığı maddeye bağlıdır. İnce sesleri kalın seslerden ayıran özellik sesin yüksekliğidir. Sesin yüksekliği sesin frekansı olarak ta­nımlanır. Sesin frekansı arttıkça ses incelir. Genlik Genlik, ses dalgalarının dikey büyüklüğünün bir ölçüsüdür. Ses dalgalarını oluşturan sıkışma ve genleşmeler arasındaki fark, dalgala­rın genliğini belirler. Ses dalgaları, havada veya başka bir ortamda tit­reşen objeler tarafından üretilir. Şekilde gösterilen ses dalgasının genliği a kadardır. Ses dalgaları bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde genlik değişir. Bir dalganın genliği taşıdığı enerji ile ilintilidir. Uzunluk boyutunda bir niceliktir. Ton Müzikte, belli bir frekansta ve perdede üretilen saf ses anlamında kullanılır. Örneğin, bir ses çatalı (diyapazon) titreştirildiğinde ortaya çıkan 440 Hz frekansındaki ‘Do (C)’ notası, saf bir tondur. Saf tonlar doğal ortamda fazla karşılaşılmayan ve genellikle müzik aletleri veya ses üreteçleri tarafından üretilen seslerdir. Yüksek frekanslı (yüksek perdeden) sesler tiz, düşük frekanslı (düşük perdeden) sesler pes (bas) olarak algılanır. Tını Sesin “rengini” ifade eden bir terimdir. Aynı oktavda, aynı notayı (tonu) aynı yoğunlukta ve aynı uzunlukta çalan bir kemanla bir flüt arasındaki temel fark, tını farklıdır. Enstrümanları oluşturan bileşenlerin doğal frekanslarındaki farklı­lıklar, sonuçta oluşan sesin farklı bir tınıda olmasını sağlar . Bu sayede, farklı müzik aletlerinden çıkan özdeş notaları kolaylıkla ayırt edebiliriz. Tını, sesin harmonik yapısına bağlı olarak değişir. Seslerin birbirinden farklı olduğunu; sesin şiddeti, sesin yüksekliği, sesin tınısı özelliklerinden anlayabiliriz. Sesin tınısı, kaynakların tanınmasını ve ayırt edilmesini sağlar. Sesin tınısı; kaynağın durumu, yapıldığı maddenin cinsi ve bulunduğu gaz ortamına bağlı olarak farklılık gös­terir.  ...

Read More

BAS GiTAR

PİYANO ORG VE SAZ DERSLERİ/KADIKÖY 0216 414 93 84  www.enesmuzik.net     Bas gitar; Batı müziğinde kullanılan ve atası konrbas olan çalgıdır. Elektrik teknolojisi de kullanılarak şimdiki ”Bas Gitar ”adını almış, dört teli, perdeli olan ve kalın ses veren, elektronik ve klasik olmak üzere çeşitleri olan  telli bir çalgı haline gelmiştir. Günümüzde tellerinin sayısı on ikiye ulaşan klasik bas gitarlar mevcuttur. Perdesizleri de kullanılmaktadır. Genelde yardımcı çalgı olarak kullanılan bas gitar, elektronik ve bilgisayarların katkısı ile günümüzde yoğun olarak ön çalgı olarak da kullanılmaktadır. Bas gitar partisyonları fa anahtarı ile yazılır. müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından biridir. Bas gitar yoğun olarak Rock, Metal, Caz, Pop, Blues, Funk ve R&B gibi müzik türlerinde kullanılsa da, günümüzde her müzik tarzında kullanılmaktadır. İlk olarak Fender tarafından 1950’li yılların başlarında üretilmiştir. Özellikleri ; Bas gitar, elektrik ve akustik olarak ikiye ayrılır. Elektrikli basta tellerden gelen titreşimler manyetikler tarafından elektrik sinyaline çevrilip bu sinyali sese çevirecek olan yükselteçe yollanırken, akustik basta akustik gitar gibi geniş ve oyuk olan gövde tellerden gelen sesi güçlendirip duyulabilir bir seviyeye çıkarır. Kimi akustik baslarda sesin yükseltece de iletilebilmesi için piezo adı verilen kuvars kristalli piezoelektrik ses alıcıları bulunur. Bas gitarın sesi, normal gitarlardan daha kalın, kontrbas gitarlardan daha incedir. Normal bir gitardan daha kalın tellere ve daha uzun bir ölçeğe sahip olan bas gitarın gövdesinin elektrik baslarda ön, akustik baslarda yan tarafında ton ve sesi değiştirmeye yarayan bir eşitleyici bulunur. Bas gitarların elektro gitar yükselticilerinden farklı olan, düşük frekanstaki sesleri daha iyi verebilen özel yükselteçleri bulunur.  ...

Read More
content top
gebze palet koah tedavisi jigolo kiralik vidanjor vidanjor bostancı escort pendik escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort pendik escort porno video