PİYANO ORG VE SAZ DERSLERİ/KADIKÖY 0216 414 93 84 www.enesmuzik.net Genel Müzik Bilgisi Solfej notaları melodileriyle seslendirmektir. Bona ise notaları sadece ritmik değerleriyle okumadır. Nota Öğrenirken iki temel bilgi esastır. Bunlar ritim değeri ve nota değeridir. Birbiri ardına eşit aralıklı,düzenlerle sıralanan vuruşlara ritim denir. Basit Ritimler 2/4 , 3/4 , 4/4 (C) şeklinde gösterilirler.. Bileşik Ritimler Basit Ritmlerin birbirine eklenmesiyle oluşurlar. Örnek olarak: 5/8 , 6/8 , 7/8 , 8/8 , 9/8 Müzik , “İnsanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”. Müziğin diğer bir tanımı ise “insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır” şeklindedir. SES : Bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir. SESİN DUYULMASI ( İşitme ) : İnsanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. Dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. Orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. Böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur. SESİN HIZI : Sesin herhangi bir cisim veya maddeden çıktığı andan itibaren bulunduğu ortama göre belirli bir ulaşma hızı vardır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre durgun ve ısı derecesi sıfır olan bir ortamda ses saniyede 340 metre hız yapar. SESİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİ : Seslerin incelik – kalınlık dereceleri ve zamana göre titreşim özellikleri vardır. Örneğin LA sesi bir saniyede 440 titreşim gerçekleştirir. Diğer sesler de buna göre düzenlenmiştir. MÜZİK SESLERİ : Müzik sesleri İnsan Sesleri ve Müzik Aletleri Sesleri olmak üzere ikiye ayrılır. İnsan Sesleri : İnsan sesleri , Kadın Sesleri ve Erkek sesleri olarak iki guruba ayrılır. Erkek Sesleri : Tenor (İnce), Bariton (Orta) , Bas (Kalın) olarak üçe ayrılır. Kadin Sesleri : Soprano (İnce) , Mezzo Soprano (Orta), Alto olarak üçe ayrılır. Nota Solfej Bilgileri Nota: Seslerin tonlarına göre sınıfsal tanım şeklidir ve yedi tane nota vardır. La – Si – Do – Re – Mi – Fa – Sol Porte ve İlave Çizgisi: Porte; Beş paralel düz çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan notaları yazmaya yarayan şekildir. Ilave cizgisi; Portenin dışına taşan notaları yazmak için çizilen çizgilerdir Anahtar: Dizekte başladığı çizgideki notaya adını veren, notaların okunmasını ve isimlendirilmesini sağlayan işaretlere Anahtar denir. Anahtar dizeğin baş tarafına konur. Müzikte 3 temel anahtar vardır.( Do,Sol,Fa) Bu anahtarları Dizekte değişik yerlerde kullanarak toplam 7 anahtar elde edilir SUS (Es): Müzikte belli bir birim zamanı olan ve sessiz geçen süreye Sus denir. Sol tarafta sus değerleri yer alır. Örneğin birlik notanın sol tarafında birlik es (sus)yer alır.                                                                 OZEL ORG BAGLAMA GITAR SAN DERSLERI   MÜZİK TERİMLERİ...

Read More