Temel Muzik Terimleri (duraklar,es ler,tekrar isaretleri) Durak (Fermata): Bir sesin uzatılması gerektiğini gösteren işarettir.Notanın üzerine konulur: İki veya daha çok ölçüde es verilmesi: Es verilecek ölçü sayısı portenin üzerine, hangi ölçüler arasında olduğu portenin altına yazılır ve portenin orta çizgisine uzun çizgi işareti konulur Tekrar Parantezleri: Tekrar parantezleri tekrar edilecek bölümün başına ve sonuna konur. Anahtardaki veya ritmdeki değişimleri gösteren işaretler başlangıç parantezinin önüne konmalıdır Dolaplar: Tekrar edilen bir bölümün iki farklı bitirişi olduğunda dolap işaretleri kullanılır. Bunlardan ilki tekrar parantezinin içine konulur, ikincisi arkasına. Bölüm ikinci kez çalındığında ilk bitiriş atlanır ve ikinci bitiriş çalınır Ölçü Tekrarı: Bir tek ölçüyü tekrarlamak için: İki ölçüyü tekrarlamak için: Da Capo (D.C.): Müziğin en başına dönülmesi gerektiğini belirtir. Dal Segno (D.S.): Senyö işaretinin olduğu yere dönülmesi gerektiğini gösterir. * D.C. al Fine: ‘En başa dön ve “fine” yazan yerde bitir.’ * D.S. al Coda: ‘Senyö işaretinin olduğu yere dön, koda işaretinin olduğu bölüme kadar çal, ve oradan koda bölümüne geç’ demektir. TEMPOLAR Largo: İtalyanca “geniş” anlamına gelir. Hız terimi olarak “çok ağır” anlamında kullanılır. Metronom’a göre, dakikada 40’dan 60’a kadar olan birim vuruşlarıdır. Adagio: İtalyanca’da hız terimi olarak parçanın “çok yavaşa yakın” okunacağını gösterir. Metronom’a göre, dakikada 60’dan 76’e kadar olan birim vuruşlarıdır. Andante: İtalyanca ağırca, “ağıra yakın” anlamına gelmektedir. Metronom’a göre, dakikada 76’dan 108’e kadar olan birim vuruşlarıdır. Moderato: İtalyanca “orta hızda” anlamında olup eserin orta hızda okunacağını belirtir. Metronom’a göre dakikada 108’den 120’e kadar olan birim vuruşlarıdır. Allegro: İtalyanca’da “neşeli” anlamına gelen Allegro, parçanın “hızlı” okunacağını gösterir. Metronom’a göre, dakikada 120’den 168’e kadar olan birim vuruşlarıdır. Presto: İtalyanca’da “çabuk, hızlı” anlamına gelmektedir. Metronoma göre, dakikada 168’den 192’ye kadar olan birim vuruşlarıdır. Tempo Değişiklikleri: accelerando (accel.): Temponun aşamalı bir şekilde hızlandırılması. rallentando (rall.): Temponun aşamalı bir şekilde yavaşlatılması. ritardando (ritard., rit.): Genişleme. Altına yazıldığı notanın değerinden çok az daha uzun çalınması. ritenuto (rit.): Anında yavaşlama. a tempo: Accelerando, ritardando veya duraklardan sonra orijinal hıza dönülmesi gerektiğini gösterir. rubato: Temponun isteğe bağlı olarak değiştirilebileceğini gösterir. Piu mosso: Biraz hızlanarak. poco (yavaş) ve poco a poco (yavaş yavaş) yukarıdaki terimlerle birlikte kullanılır. Tempo değişikliğinin olduğu bölüm uzun ise rit………poco……..a……..poco…….şeklinde yazılır. DİNAMİKLER Dinamikler bir sesin veya bir müzikal pasajın hangi yükseklikte çalınması gerektiği hakkında bilgi verir. Portenin altına, küçük harflerle yazılır. Altına yazıldığı notadan itibaren yeni bir dinamik seviyesi belirtilene kadar uygulanır. Crescendo (cresc.): Ses yüksekliğinin kademe kademe artması. Artacağı bölümdeki notaların altına konan işareti ile de gösterilir. Decrescendo (decresc.), dinimuendo (dim.): Ses yüksekliğinin kademe kademe azalması. Azalacağı bölümdeki notaların altına konan işareti ile de gösterilir. Piano (p) : Yumuşak Forte (f) : Sert Dinamik Seviyeleri: ffff :fortissississimo fff :fortississimo ff :fortissimo f :forte mf :mezzo-forte mp :mezzo-piano p :piano pp :pianissimo ppp :pianississimo pppp :pianissississimo ARTİKÜLASYON Aksan İşaretleri: sforzando ( sf...

Read More