Bağlama ; Bir Türk halk çalgısıdır ve yörelere göre farklı çalım şekilleri ( tavır ) ve akort sistemleri vardır. En çok bilinen akort ( düzen ) şekillerini aşağıda görmektesiniz. BağlamaDüzenleri Tel sıraları yukarıdan aşağı doğru yazılmıştır. Yanlarında notaların ingilizce şifreleri verilmiştir. Tunner (akort aleti) ile sazınızı bu seslere (harflere) göre akort ediniz. Bağlama düzeni (La, Sol, Re) (A, G, D) Bozuk düzen, kara düzen (Sol, Re, La) (G, D, A) Misket düzeni (Fa#, Re, La) (F#, D, A) Fa müstezat düzeni (Fa, Re, La) (F, D, A) Abdal düzeni (La, La, Sol) (A, A, G) Zurna düzeni (Re, Re, La) (D, D, A) Do müstezat düzeni (Sol, Do, La) (G, C, A) Kemençe düzeni ( bozuk düzen gibidir ) sadece en alt tel mi sesine akort edilir. Bozuk ( Kara Düzen ) Akort sistemi Fidayda ( Hüdayda ) düzeni Abdal DüzeniMüstezat DüzeniMisget DüzeniÇöğür ( kısa sap ) Bağlamada ( tavır ) lı çalabilmek için önce gerekli olan akort sistemini kullanmak gerekir. Aksi taktirde doğru tezene yi atsak bile doğru sonucu alamayız. Tavır eserin icrasındaki ritmik yapıyı güçlendirir. Türkülerin icrasında kullanılan bazı tavırlar şunlardır . Zeybek . Sürmeli (Yozgat tavrı) . Kayseri . Konya . Silifke . Azeri . Ankara . Aşıklama . Karadeniz . Rumeli . Karşılama . Teke...

Read More