content top

Ses Dalgası Sesi Görmek

Müziğin Dünyası Müziğin dünyası bir ses kaleydoskobu dur. Çalgıların pek çoğunda, değişik tipde seslerin nasıl oluştuğu kolayca gözlenebilir. Üflenen bir fülüt çok aşık bir biçimde, bir davulun gümlemesinden başka bir ses çıkarır. Oysa çalgıları ayırt edebilmeniz için illede bunları, ya da çalanları görmeniz gerekmez. Seslerinden tanıyabilirsiniz. Sesi Görmek Çalgı çalarken çıkan titreşimler (ses dalgaları) hava yoluyla kulağımıza kadar gelir. Her çalgının ses dalgası o çalgıya özgü bir basınç oluşturur. Bunlara dalga biçimi denir. Müzik sesleri kulak zarımızda çalınan çalgı ile aynı titreşime neden olur. Beynimiz bu titreşimleri yorumlar Böylelikle hangi parçanın çalındığını bilebiliriz. www.enesmuzik.net Ses Dalgalarının Fiziksel Özellikleri Frekans Bir ses kaynağının bir saniyedeki titreşim sayısına “frekans” denir. Bir dalganın frekansı, dalganın hava veya baş­ka bir ortamdan geçerken ortamdaki partiküllerin ne sıklıkta titreştiğine bağlıdır. Frekans, ileri geri titreşimlerin zama­na bağlı olarak ölçülmesi ile hesaplanır. Saniyedeki titreşim sayısı özel olarak Hertz (s -1) birimi ile ifade edilir. Kulak, 20 titreşim/saniye ile 20.000 titreşim/saniye arasındaki sesleri işitir. Sesin frekansı, ortamdan bağımsızdır. Frekans, kaynağa bağlıdır. Bir telin frekansı; boyuna, kalınlığına, gergin oluşuna ve yapıldığı maddeye bağlıdır. İnce sesleri kalın seslerden ayıran özellik sesin yüksekliğidir. Sesin yüksekliği sesin frekansı olarak ta­nımlanır. Sesin frekansı arttıkça ses incelir. Genlik Genlik, ses dalgalarının dikey büyüklüğünün bir ölçüsüdür. Ses dalgalarını oluşturan sıkışma ve genleşmeler arasındaki fark, dalgala­rın genliğini belirler. Ses dalgaları, havada veya başka bir ortamda tit­reşen objeler tarafından üretilir. Şekilde gösterilen ses dalgasının genliği a kadardır. Ses dalgaları bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde genlik değişir. Bir dalganın genliği taşıdığı enerji ile ilintilidir. Uzunluk boyutunda bir niceliktir. Ton Müzikte, belli bir frekansta ve perdede üretilen saf ses anlamında kullanılır. Örneğin, bir ses çatalı (diyapazon) titreştirildiğinde ortaya çıkan 440 Hz frekansındaki ‘Do (C)’ notası, saf bir tondur. Saf tonlar doğal ortamda fazla karşılaşılmayan ve genellikle müzik aletleri veya ses üreteçleri tarafından üretilen seslerdir. Yüksek frekanslı (yüksek perdeden) sesler tiz, düşük frekanslı (düşük perdeden) sesler pes (bas) olarak algılanır. Tını Sesin “rengini” ifade eden bir terimdir. Aynı oktavda, aynı notayı (tonu) aynı yoğunlukta ve aynı uzunlukta çalan bir kemanla bir flüt arasındaki temel fark, tını farklıdır. Enstrümanları oluşturan bileşenlerin doğal frekanslarındaki farklı­lıklar, sonuçta oluşan sesin farklı bir tınıda olmasını sağlar . Bu sayede, farklı müzik aletlerinden çıkan özdeş notaları kolaylıkla ayırt edebiliriz. Tını, sesin harmonik yapısına bağlı olarak değişir. Seslerin birbirinden farklı olduğunu; sesin şiddeti, sesin yüksekliği, sesin tınısı özelliklerinden anlayabiliriz. Sesin tınısı, kaynakların tanınmasını ve ayırt edilmesini sağlar. Sesin tınısı; kaynağın durumu, yapıldığı maddenin cinsi ve bulunduğu gaz ortamına bağlı olarak farklılık gös­terir.  ...

Read More

Vurmalı Enstrumanlar

Bateri; Fransızca’dan gelmiş bir kelimedir. Vurmalı çalgılar takımına denir. Temel olarak kick(ayak davulu), snare (trampet), hi-hat(zil), tom(orta ses veren davul), crash(büyük zil) dan oluşur.İcracı isteğine göre extra enstrumanlarda ilave eder.El-ayak kombinasyonları ile çalınır.Davul çalmak için kullanılan sopalara baget denir. Fakat müzik türüne göre baget yerine fırça ya da tokmak da kullanılabilir.   Darbuka; (dümbelek) Orta Doğu’da kullanılan vurmalı bir çalgıdır ve daha çok oynak ve eğlence amaçlı müziklerde kullanılır. Darbukada Düm ve Tek olarak adlandırılan iki ses vardır: İlk ses, ritmin temelini sağlar ve aletin ortasına vurularak sağlanır, ikinci ses daha çok süsleme ve doğaçlama için kullanılır.   Def; İsmi birçok kültürde farklı olarak anılan tef,  Türk, Arap ve Hint müziklerinin altyapılarında sıkça kullanılmaktadır. Genellikle Tasavvuf Musikilerinde Kudüm’e eşlik eden bir enstrumandır. Yuvarlak bir kasnağa keçi derisi gerilerek yapılır. Suni derili modelleride mevcuttur. Çalınmadan önce mum alevinde derinin ısıtılması gereklidir (keçi derisi olanlar). Sol elle tutulup sağ elin parmakları vurularak yada ( zilli tef ) çift el ile çalınır. Bendir; Klasik Türk Müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir.Derisinin iç yüzüne boydan boya gerilen kiriş sayesinde aynı anda iki değişik tını çıkarabilir. Standart çapı 52 cm’dir. Ses kalitesi bendirin kasnağına ve maddesine göre değişir. Plastikten veya deriden yapılır. Deriden yapılan bendirlerde kasnaklardaki vidaları sıktıkça ses tonu değişir, aynı zamanda ısıtılarakta akort edilebilir.   Djembe; Bati afrika’da ozellikle mali, senegal ve guinea’yi kapsayan muzik geleneginin en onemli vurmali calgilarindan birisi. geleneksel olarak ahsap govdesi vardir ve derisi keci derisinden gerilir. tok ve derin bir bas sesi olmasina karsin oldukca tiz tonlar da verebilmektedir, İpine takilan metal aparatlar sayesinde farkli sesler elde edilebilmektedir. remo ve lp gibi sirketlerin de seri uretim djembeleri mevcuttur ama hakikisi gibi degillerdir tabii ki. guclu sesi ve saglam yapisi nedeniyle batida sokak muzisyenlerince cok tutulmaktadir. Senegalli doudou n’diaye rose’ un realworld’den cikan djabote albumu ve gine’li wonbere grubunun fore-fote albumu ozellikle djembenin ve diger afrika vurmali sazlarinin gelenege sadik kalmis en guzel orneklerindendir. Bongo; Daha çok Güney Amerika ve Afrika da kullanılan latin kökenli bir enstrumandır. Çoğunlukla Flamenko ve İspanyol müziğinede kullanılan enstruman, günümüzde her müzik tarzında kullanılmaktadır. El ve parmaklarla çalınır. Bongo’nun pek çok türü bulunmaktadır.   Tumba; tumba afrika kökenli bir enstruman olup, yaklaşık 1 metre boyunda,ağaç alaşımlı ve daire şeklindeki üst yüzeyi deri ile kapatılmış ve gerilmiş bir enstrumandır. Latin müziğinde sık kullanılmasına rağmen kökeni afrika kıtasıdır. Genelde boyları aynı çapları birbirinden farklı iki parça halinde kullanılır. En küçüğü conga ortancası guinto diye isimlendirilir.   ÖZEL MÜZİK DERSLERİ/ Kadıköy (0216 414 93 84)...

Read More
content top
jigolo kiralik vidanjor vidanjor bostancı escort pendik escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort pendik escort porno video