– Resimlerdeki çalışmaları defaten ve ritme uyarak tekrar ediniz. – Her zaman akortlu saz ile çalışma yapınız. – Zamanla parmaklarınız ve sağ ve sol el koordinasyonu nuz güçlenecektir. – Yavaş bir tempo ile başlayın ve temiz sesler çıkarmaya dikkat ediniz. – Çalışmaları yaparken sazınıza eğilmeyin ve tellere bakmayınız. – Tezene çalışmaları yaparken bilek gergin olmamalıdır. – Aşağıda La karar ı nasıl basacağınız gösterilmiştir. Aynı etütleri la karar ile de çalınız. Resimlerin üzerine tıklayıp büyütebilir bilgisayarınıza download edebilirsiniz. İyi Çalışmalar…...

Read More