Keman;   Viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir.Keman gibi yaylı enstrümanların kökeni, Orta Asya kültürlerinden gelmektedir; Kazak Kopuzu buna örnek olarak gösterilebilir. Günümüzde kullanılan keman ilk olarak 14.yy. da, Kuzey İtalya’da ortaya çıkmış ve daha sonra Avrupa’da yayılmıştır. Arşe ismi verilen At kılından yapılmış bir gereç tellere sürtülerek ses çıkarılır. Perdesiz bir enstruman olduğundan icrası zor ve birokadar sesi mükemmeldir. Viyola; Yaylı çalgılar ailesinin ikincisidir ve şekli kemana benzemekle beraber kemandan biraz daha büyüktür.   Viyolonsel; Bu çalgının atası viola da gamba adı verilen perdeli bir çalgıdır. Viyolonsel; keman, viyola ve kontrbas ile aynı ailedendir. Keman ile viyolonselin şekilleri büyük oranda birbirini andırsa da boyutları çok farklıdır.   Kemençe; Doğu Karadeniz bölgesinde yaygın olan ve rebap, keman türü yaylı çalgılarla akraba olduğu sanılan, bir yay yardımıyla çalınan üç telli geleneksel halk çalgısının adı olup, klasik kemençe ile karıştırılmasını önlemek amacıyla Karadeniz kemençesi ya da Laz kemençesi olarak da adlandırılmaktadır.   Tambur & Yaylı tambur; yayla çalınan tambur türüdür. Yaklaşık bir asırlık bir geçmişi vardır. Tamburi Cemil Bey tarafından icat edildi. Daha sonra Ercüment Batanay ve Fahrettin Çimenlitarafından geliştirilerek bugünkü hâline getirildi. Tamburun eskiden de yayla çalındığına dair 15. yüzyılda Abdülkadir Meragi’den gelme rivayetler varsa da günümüzde bilinen yaylı tamburu ilk olarak 1900’lerin başında Cemil Bey icat etmiştir. Rebab, Kemane; Kabak kemane, Türk Halk Müziği’nin telli, yaylı ve deri kapaklı sazlarımızın tek örneğidir. Menşei Orta Asya’ya dayanmaktadır. Kabak kemane, Türkiye’de özellikle Batı Anadolu’daEge Bölgesi’nde) yaygın olarak kullanılan bir sazdır. Kabak, kabak kemane, rebap (Güneydoğu Anadolu’da rubaba, Hatay yöresinde hegit) ve ıklığ gibi adlar ile bilinmektedir. Orta Asya Türkmenlerinin Gijek adını verdiği ve Azerbaycan halk müziğinde Kemança adıyla kullanılan çalgı da aynı köktendir. Gövdesi kabak veya hindistan cevizi, göğsü deri, iki veya üç telli olan bir halk çalgısıdır. Yörelere ve biçimlerine göre farklılık gösterir.  ...

Read More