Anonim Nedir ? Kaynağı belli olmayan, yazarı yada söyleyeni bilinmeyen ve anılmayan eserlere verilen sıfattır. Bazen de halkın birlikte ürettiği, toplumun malı olmuş eserlerdir. Bu tarz eserlere (Türküler başta olmak üzere) müzikte olduğu gibi edebiyatta da çokca rastlanır. Mani, türkü, destan, tekerleme, Nasrettin Hoca fıkraları bunlara örnektir. Özellikleri şunlardır; Belli bir sahibi yoktur. Halkın ortak malı olan ürünlerden oluşur. Dili sade, akıcı bir halk Türkçesidir. Şiirlerde hece ölçüsünün (7’li, 8’li, 11’li) kalıpları ağırlıklı olarak kullanılır. Somut ve gerçeklerle iç içe bir edebiyattır. Şiirlerinin nazım birimi dörtlüktür. En çok yarım kafiye kullanılmıştır. Bazı manilerde cinaslı kafiye görülür. Mecazlara ve edebi sanatlara fazla yer verilmez. Ölüm, aşk, tabiat sevgisi, ayrılık acısı, özlem, yiğitlik, toplumsal aksaklıklar gibi konular işlenir. Sözlü geleneğe dayanır. PİYANO ORG GİTAR VE SAZ DERSLERİ/KADIKÖY 0216 414 93...

Read More