TU GULİ Lê Wusa Tî Lîmîn Çi Dîki  Derda Dilim Zide Diki  Bîrina Dilimin Ve Diki  Emrê Mayî Talan Diki Tu Gυli Ez Bulbulê Temme Tu Zini Ez Memê Temme Hata Saxbîm Lî Dînyayê Tu yamîni Ez Yê teme Min Go Ez Aşîkê Temme Hayrana Wan Çavên Temme Yar Ez Jîber Evinate Dilimin Bî Kuli xemme download sayfamızdan daha fazla Türkü notasına...

Read More