content top

Aranjorluk Ve Cubase Dersleri

Cubase dersleri; Teknolojiyi  kullanarak, bilgisayarla müzik yapma dersleridir.  Cubase dersleri, müzikte belli bir seviyeye gelmiş kişiler için gelişim amaçlı bir derstir. Cubase,ve home studio eğitimleri öğrencinin  ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmaktadır. Çeşitli müzik yazılımları , ( Cubase, Logic, Nuendo, Pro Tools, Reason FL Studio,  vs ) kullanarak  dj mixler, remixler radio editler, kendi bestelerinizin aranjesi gibi çalışmalar  yapabilir  pc haricinde hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan müzik yapabilirsiniz. Eğitim sonunda kendi başınıza kayıt yapabilecek, yayınlanacak hale getirebilecek siniz. Elektronik müzik yapabilecek, ses dosyaları üzerinde değişiklikler yapıp remixler ve montajlar yapabilecek hatta dublaj, genel seslendirme, klip, reklam, jingle vb. hazırlayabileceksiniz. Aranjörlük dersleri ; Müzisyenlere ve belli bir müzik bilgisine sahip olan öğrencilere verilmektedir. Aranjörlük eğitimi almak isteyen öğrenci temel müzik bilgilerini ( nota, aralık, akor, armoni vs ) bilmeli yada öncelikle bunların dersini...

Read More

Armoni Nedir ?

Fransızca ve Almanca. harmonie; Yunanca. harmoni; İtalyanca. armonia; İngilizce. harmony. Latince harmos ( bağlantı ) kelimesinden türetilmiştir. Fransızca harmonie sözcüğünün Türkçe’ye uyarlanması ile armoni şeklini almıştır. Armoni kelimesi ( osmanlıca ) ahenk, uyum anlamına gelmektedir. Tdk sözlüğünde sadece bir müzik terimi olarak : iki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek biçimde çalınması, soylenmesi, harmoni şeklinde açıklanmıstır. Müzikal anlamı ise akorların kurulumunu, akor yürüyüşlerini, akorlar arasındaki ilişkileri bir takım kural ve ilkeler çerçevesinde birbirine bağlamasını anlatan kuramdır. Aynı anda seslendirilen notalarla ilgilendiği için, armoni nin müziği “dikey” olarak ele aldığı, bu anlamda müziğin “yatay” unsuru olan melodik yapıdan farklılık gösterdiği söylenebilir. Armoni öğrenmek için kısının, geleneksel armoninin temel kaynakları olan tonalite, gam, aralık ve akor gibi temel bilgileri öğrenmesi gerekir. Çok sesli müzikle uğraşan ( özellikle de prodüksiyon yapan ve enstruman çalan ) herkes belli bir seviyede armoni bilgisine sahip olmalıdır. Halk arasında ” kulaktan çıkarma ” tabir edilen karadüzen deşifreyi de mükemmelleştirecek, tam ve doğru deşifre yapabileceğiniz için, duyduğunuz herhangi bir eserin notalarını kendiniz çıkarabilmenizi ve hatta eserleri düzenlemenizi sağlayacaktır. Temel müzik ve basit armoni ( gam, aralık, akor vs) bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. PİYANO ORG GİTAR VE SAZ DERSLERİ   aylık 140 tl 0216 414 93 84 – 0546 623 57 23 adres:Rasimpaşa mh.Recaizade...

Read More

Bağlamada Akort Cesitleri

Bağlama ; Bir Türk halk çalgısıdır ve yörelere göre farklı çalım şekilleri ( tavır ) ve akort sistemleri vardır. En çok bilinen akort ( düzen ) şekillerini aşağıda görmektesiniz. BağlamaDüzenleri Tel sıraları yukarıdan aşağı doğru yazılmıştır. Yanlarında notaların ingilizce şifreleri verilmiştir. Tunner (akort aleti) ile sazınızı bu seslere (harflere) göre akort ediniz. Bağlama düzeni (La, Sol, Re) (A, G, D) Bozuk düzen, kara düzen (Sol, Re, La) (G, D, A) Misket düzeni (Fa#, Re, La) (F#, D, A) Fa müstezat düzeni (Fa, Re, La) (F, D, A) Abdal düzeni (La, La, Sol) (A, A, G) Zurna düzeni (Re, Re, La) (D, D, A) Do müstezat düzeni (Sol, Do, La) (G, C, A) Kemençe düzeni ( bozuk düzen gibidir ) sadece en alt tel mi sesine akort edilir. Bozuk ( Kara Düzen ) Akort sistemi Fidayda ( Hüdayda ) düzeni Abdal DüzeniMüstezat DüzeniMisget DüzeniÇöğür ( kısa sap ) Bağlamada ( tavır ) lı çalabilmek için önce gerekli olan akort sistemini kullanmak gerekir. Aksi taktirde doğru tezene yi atsak bile doğru sonucu alamayız. Tavır eserin icrasındaki ritmik yapıyı güçlendirir. Türkülerin icrasında kullanılan bazı tavırlar şunlardır . Zeybek . Sürmeli (Yozgat tavrı) . Kayseri . Konya . Silifke . Azeri . Ankara . Aşıklama . Karadeniz . Rumeli . Karşılama . Teke...

Read More

MAJOR VE MiNOR GAM NEDiR ?

Majör ve minor gam ı öğrenmek için önce ” gam ve aralık nedir ” öğrenmek gerekir. Bir sesden başlayıp o sesin oktavında sona eren ses dizisine gam, iki nota arasındaki mesafeye ise aralık denir. Kalın sesten ince sese doğru gidene çıkıcı gam, İnce sesten kalına doğru gidene ise inici gam denir. Batı müziğinde bir tam ses iki eşit parçaya ayrılır ve elde edilen her parçaya bir yarım aralık denir. 1 ) MAJÖR GAM İlk olarak arıza ( diyez yada bemol ) olmadığı için ” Do majör ” gamı üzerinde çalışma yapacağız. Do majör gamında ( Si – Do ) ve ( Mi – Fa ) notaları arasında yarım aralık vardır. Daha basit anlamak için metre örneği vereceğiz. _ Do ve Re notalarının arası 100 metre Do ve Do diyez notasının arası 50 metre ” _ Re İle Mi arası 100 metre Re ile Re diyez arası 50 metre. _ Mi İle Fa arası 50 metre gibi. Bu sıralama piyano da daha basit anlaşılır. Piyano klavyesinde beyaz tuşları tam ses, siyah tuşlar ise yarım ses ( diyez ve bemol ) olarak sıralanmıştır. Her notanın sağ yanında siyah tuş olmasına rağmen ” Mi ” ile ” Fa ” ve ” Si ” ile ” Do ” notasının”  arasında siyah tuş yoktur. Buradan da  bu notaların yarım aralık olduğunu anlaya biliriz. Bunlar başlangıçta zor gelsede uygulama yaparak daha iyi anlaşılır. Resim de ” Do ” majör dizisi ” gösterilmektedir Majör gamı bulmanın bir de formülü vardır. Bu mod klasik batı müziğinin temel gamlarından biridir ” 2 tam aralık 1 yarım aralık 3 tam aralık 1 yarım aralık ” aşağıda bu örnek gösterilmiştir. Türk müziğinde kullanılan makamların sistemi farklı olsada ( koma kullanımı, seyir özellikleri gibi ) Majör gamın ana dizisindeki aralıklar Rast makamı dizisinin aralıklarına benzemektedir. İlerleryen derslerde bu formüle göre ( re majör, mi majör, fa majör vs ) diğer majör gamları da bulmaya çalışacağız. 2 ) MİNÖR GAM Bir majör gamın ( 2 – 3 – 6 ve 7) sesleri yarım ses kalınlaştırıldığın da o gamın minörünü elde ederiz. Aşağıda hiç arıza ( bemol,diyez ) almayan do majör gamının, minörü gösterilmiştir. Buradan da bir formül çıkarabiliriz 1 yarım aralık, 3 tam aralık, 1 yarım aralık, 2 tam aralık gibi Minör gamın aralıkları Türk müziğindeki Kürdi makamına benzer. Akor nedir ?  buradan   * Müzik Aletleri, Alım Satım İlan verebilir siniz. * Enstruman Tamir,Bakım, Onarım İlanları verebilir siniz. * Orkestra,Grup,Müzisyen vs İlanları verebilir siniz. BURAYA TIKLA İLAN VER...

Read More

MAJOR VE MiNOR AKOR NEDiR ?

MAJOR VE MiNOR AKOR NEDiR ? Melodi ve gam müziğin yatay yapıları idi şimdi ise dikey yapılarını akor, ( armoni ) öğreneceğiz. Bir çok enstrumanistin eserleri icra ederken ( Piyano, akordeon, gitar vs ) aynı anda bir çok değişik ses çıkardığını birden fazla tuşa yada perdeye bastığını görürüz. Bu seslere akor denir. Akor; En az üç ve daha fazla sesin birleşmesinden oluşan ses kümesidir ve akorlar latin harfleri ile gösterilir. A          B           C            D            E             F              G la         si           do          re           mi            fa             sol Majör Akorlar Majör bir gam ın birinci, üçüncü ve beşinci seslerinden oluşurlar. Majör triad ayrıca 2 tam ses (majör üçlü)  + 1,5 ses ( minör üçlü ) formülü ile de elde edilebilir. Domajör akorunu bulmak için önce do majör gamının 1.3.5 seslerini alırız. Bunlar Do, Mi, Sol sesleridir ve ” C ” harfi ile gösterilir.     Minör Akorlar Minör bir gamın 1.3.5 seslerinden oluşur. Majör gamın 1.derecesi 3. derecesinin yarım ses pesi ve 5.derecesinden oluşurlar. Do minör akoru ” Cm ” harfi ile...

Read More
content top
jigolo kiralik vidanjor vidanjor bostancı escort pendik escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort pendik escort porno video